เปิดตัวไดอารี่ปี 2556 “small words”

  

นายกิตติพงษ์ กิตติยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดตัวไดอารี่ปี 2556 “small words” ในโครงการ “กำลังใจ” โครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ออกแบบโดย ผศ.ธีรวัลย์  วรรธโนทัย  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี และนักศึกษาร่วมกันออกแบบ