สัมภาษณ์รายการบ้านเลขที่ 55 ช่อง Health plus channel

 

นายณัฐวุฒิ  ชอบชู  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เข้าสัมภาษณ์รายการ บ้านเลขที่ 55 ช่อง Health plus channel ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม PSI ช่อง 90 จากการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Yamaha & Laney Thailand guitar online competition