พันตำรวจเอกศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผกก.สภ.คลองห้า

มอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ แก่ พันตำรวจเอกศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุลผกก.สภ.คลองห้า ที่ช่วยแก้ไขปัญหาอบายมุข และอาชญากรรมรอบรั้วมหาวิทยาลัยฯ