ภาพข่าว: ผู้ทำคุณประโยชน์

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี มอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ แก่ พันตำรวจเอกศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุลผกก.สภ.คลองห้า ที่ช่วยแก้ไขปัญหาอบายมุข และอาชญากรรมรอบรั้วมหาวิทยาลัยฯ ในงานวันราชมงคลน้อมเกล้าฯ มทร.ธัญบุรี

แสดงความคิดเห็น