ถ่ายโปรไฟล์รายการ

น้องโบล์ว ดาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปี 2555 และน้องฟ้า รองอันดับ 1 ถ่ายโปรไฟล์พิธีกรรายการ กฤษณะ ทัวร์ยกล้อ ในโครงการส่งเสริมสังคมดีมีอารยสถาปัตย์