คอลัมน์ ป้ายแดง Society: เปิดโอกาส

นายพยุง ศักดาสาวิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย ออโต้ ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหาร และวิศวกร ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธัญบุรี พร้อมบรรยายและเปิดโอกาสให้เยี่ยมชมการทำงานของวิศวกรในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่โรงงาน จ.ปทุมธานี