จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ มทร.ธัญบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อการสนับสนุนด้านการศึกษา

ตัวแทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อการสนับสนุนด้านการศึกษากับตัวแทนจากออโตเดสก์, อิงค์ บริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบระดับโลก โดยออโตเดสก์ได้มอบซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ให้ทั้ง 2 สถาบันไปใช้ในการเรียนการสอนโดยไม่คิดมูลค่า มุ่งหวังเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย