พี่สอนน้อง ‘ Cutting 4 U ‘ ตัดต่อเพื่อค้นหาความเป็นตัวคุณ

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MM 5311) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการ “Cutting 4 U” ตัดต่อเพื่อค้นหาความเป็นตัวคุณ โดยใช้สื่อการสอนด้วยโปรแกรมพื้นฐาน Adobe Premiere Pro ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 40 คน ณ โรงเรียนหอวังปทุมธานี เพื่อนำวิชาความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่นักเรียนที่สนใจและเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และวางแผนการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเป็นการประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนให้เป็นที่รู้จักเพื่อกลุ่มเป้าหมายที่สนใจจะทำการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในภายหน้าอีกด้วย

ดร.วิชัย พยัคฆโส คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เล่าว่า “การจัดการเรียนการสอนจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความสำคัญกับการออกแบบสภาพแวดล้อมเพราะมีผลในการกระตุ้นต่อความสนใจ ความกระตือรือร้น จนนำมาซึ่งการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งวิสัยทัศน์ของคณะมีแนวความคิดว่าสภาพแวดล้อมที่ดีย่อมส่งผลและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งด้านสติปัญญา และทักษะการเรียนรู้ร่วมกันในสังคม ดังนั้นเกือบทุกรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติจำเป็นต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมดังกล่าว”

ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา อาจารย์ประจำวิชาและที่ปรึกษาโครงการ เล่าว่า “โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาเทคโนโลยีสื่อใหม่ (New Media Technology) ซึ่งเป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวางแผน การผลิต การเลือกใช้ ตลอดจนการบูรณาการสื่อใหม่ให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งยังสามารถประเมินผลที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาสื่อใหม่ได้ ที่สำคัญการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ความท้าทายที่จะดึงความรู้ ความสามารถของตนออกมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี”

นายวัชรวิทย์ ครุรัฐปิยสกุล อาจารย์โรงเรียนหอวังปทุมธานี เล่าว่า “โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีซึ่งเกิดประโยชน์กับนักเรียนในแผนการเรียนคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก ซึ่งนักเรียนที่เข้าเรียนกลุ่มนี้ก็มีความประสงค์ที่เข้าศึกษาต่อที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปัจจุบันทางโรงเรียนได้รับโควตาของ มทร.ธัญบุรีมาอยู่บ้างแต่ยังไม่เคยได้รับโควตาของทางคณะนี้เลย ถ้าหากว่าทางคณะเปิดโอกาสมอบโควตาให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ ผมขอชื่นชมคณะนักศึกษาที่มาให้ความรู้กับน้องๆ ในวันนี้ด้วยครับเพราะเป็นความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน”

นายพงศธร เจียมสระน้อย หรือแฮม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยี มัลติมีเดีย หนึ่งในทีมวิทยากรของโครงการ เล่าว่า “พวกเราทุกคนตั้งใจในการเตรียมงานเป็นอย่างมาก จริงๆ แล้วผมอยากมีเวลาสอนมากกว่านี้เพราะจะได้ลงลึกในเนื้อหาเพิ่มขึ้น น้องๆ ที่เข้าเรียนน่ารักมากครับ มีความตั้งใจและสนใจในสิ่งที่เราได้เตรียมมาให้เป็นอย่างดี มีการถามโต้ตอบ แต่บางคนก็เรียนตามไม่ทัน ซึ่งเราก็มีพี่เลี้ยงประจำกลุ่มคอยดูแลให้คำแนะนำน้องอีกที สำหรับโครงการนี้ถือเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องที่ลงวิชาเรียนเทคโนโลยีสื่อใหม่ก็ดี หรือไม่ได้เรียนวิชานี้ก็ตาม อยากให้จัดโครงการแบบนี้ต่อไปเพราะจะได้รู้เลยว่า เรามีความรู้ระดับไหน และการเป็นผู้สอนกับการเป็นผู้เรียนมันแตกต่างกันอย่างไร ส่วนตัวชี้วัดสำหรับโครงการนี้ โดยส่วนตัวผมไม่ได้วัดที่ผลงานสักเท่าไหร่ แค่น้องๆ มีความตั้งใจ และมีความรู้หลังจากที่ได้เรียนไปแล้ว รวมทั้งร่วมสนุกไปกับกิจกรรมที่พี่ๆ จัดไว้ให้แค่นี้สำหรับผมก็คิดว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จแล้วครับ”

นายกิตติศักดิ์ จิตรีนิตย์ หรือจิว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย หัวหน้าโครงการ เล่าว่า “กิจกรรมที่จัดขึ้นมุ่งเน้นให้น้องๆ ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการตัดต่อเบื้องต้น และมุมกล้องว่ามีอะไรบ้าง อีกทั้งคอยชี้แนะเพื่อให้น้องๆ จะได้รู้ตัวเองว่าชอบหรือไม่ชอบงานทางด้านนี้ ซึ่งการให้ค้นหาตัวตนก็เพราะว่าคนที่ค้นพบตัวเองเร็ว มันก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะจะได้มุ่งประเด็นที่จะศึกษาในงานนั้นๆ ได้โดยที่ไม่ลังเล แต่ถ้ายังค้นหาตัวเองไม่เจอคนๆ นั้นก็ต้องค้นหาตัวเองไปเรื่อยๆ แล้วเมื่อไหร่จะเกิดความเชี่ยวชาญในงาน ส่วนกิจกรรมนี้จัดภายใน 1 วัน ช่วงเช้าจะสอนเกี่ยวกับมุมกล้องต่างๆ ที่ใช้ในงานวีดีโอ หลักการใช้กล้อง จากนั้นก็เป็นภาคปฏิบัติซึ่งจะให้โจทย์น้องๆ ลงไปถ่ายทำกันจริงๆ ช่วงบ่ายเป็นการเรียนตัดต่อโดยนำงานที่ไปถ่ายมาตัดต่อออกมาเป็นชิ้นงาน และยังมีกิจกรรมสนุกๆ ตลอดทั้งวัน เรียกว่าเป็นหนึ่งวันที่คุ้มค่ามากครับ”

ด้าน น.ส.กนกวรรณ ธรรมวิเศษ หรือบิว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนโรงเรียนหอวังปทุมธานี บอกกับทีมงานว่า “ตอนแรกก็ตื่นเต้นที่รู้ว่าพี่ๆ จะมีโครงการนี้มาที่โรงเรียน ซึ่งตัวเองมีความสนใจในงานด้านตัดต่ออยู่แล้วเลยไม่ลังเลที่จะลงชื่อเข้ามาเรียน พอถึงวันเรียนจริงๆ ก็ตื่นเต้นนะคะ เห็นพี่ๆ มากันเยอะมาก แต่พี่มีความเป็นกันเองมากพวกหนูเลยสนิทกับพี่ได้เร็ว อีกอย่างพี่ๆ เตรียมการสอนมาดี เนื้อหากระชับจึงไม่ยากต่อการเข้าใจ ทำให้หนูเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วค่ะ อยากให้โครงการนี้จัดขึ้นที่นี่อีกสนุกมากค่ะ”

นายพงศธร ชนศักดิ์ หรือโต้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 เล่าเพิ่มเติมว่า “พี่ๆ สอนสนุกและใจดี เวลาไม่เข้าใจก็สอนจนเข้าใจ ช่วงตอนกลางวันผมก็มีโอกาสได้เล่นดนตรีกับพี่ๆ ด้วยครับ พี่ร้องเพลงเพราะและเล่นดนตรีเก่งมากเลยครับ ผมรู้สึกสนุกและได้รับความรู้ไปพร้อมๆ กัน ต้องขอขอบคุณพี่ๆ ทุกคนมากนะครับที่มาให้ความรู้และความสนุกแก่พวกผม ขอบคุณมากครับ”

โครงการ “Cutting 4 U” ที่ทุ่มเททั้งความรู้ แรงกายและแรงใจ ของนักศึกษากลุ่มนี้นับเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งเชื่อว่าจะมีรุ่นน้องมาสานต่อโครงการดีๆ แบบนี้ต่อไป