การคัดเลือกผู้ประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลของมหาวิทยาลัย (รอบเดือนพฤศจิกายน)

ธนาคารวัสดุรีไซเคิล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการรับซื้อวัสดุไซเคิลขิงมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นผู้รับสัมปทานซื้อวัสดุรีไซเคิล โดยมีการคัดเลือกและเปิดประมูลใหม่ทุกสิ้นเดือน รอบการคัดเลือกเดือนพฤศจิกายน 2555  ดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 26 ตุลาคม 2555 โดยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติต่อคณะกรรมการเวลา 13.30 น. และคัดเลือกเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมจงกลนี อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.green.rmutt.ac.th

การคัดเลือกผู้ประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลของมหาวิทยาลัย (รอบเดือนฤศจิกายน)
การคัดเลือกผู้ประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลของมหาวิทยาลัย (รอบเดือนฤศจิกายน)
การคัดเลือกผู้ประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลของมหาวิทยาลัย (รอบเดือนฤศจิกายน).pdf
179.1 KiB
579 Downloads
Details