คอลัมน์ ปฏิทินสุดสัปดาห์

20-30 ต.ค.READING EUROPE by Poysien Group

นิทรรศการศิลปะจาก 5 สถาบันที่มีการเรียนการสอนศิลปะ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่ได้คัดเลือกนักศึกษา โดยมีศิลปินอิสระ คณาจารย์และศิลปินกลุ่มโป๊ยเซียน เข้าร่วมโครงการ ไปทัศนศึกษายังประเทศสาธารณรัฐโรมาเนียและสาธารณรัฐอิตาลี ภายใต้การสนับสนุนทุนโดยท่าน ดร.ชุมพล พรประภา เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ และนำมาปรับใช้ อันเป็นการเพิ่มประสบการณ์โดยตรงให้กับผู้สร้างสรรค์งานศิลป์ จัดแสดงที่ หอศิลป์ G23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบถามข้อมูลเพิ่เติมโทร. 08-6797-2259