ภาพข่าว: ทางคนทางข่าว: มอบโล่

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี มอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ แก่ พ.ต.อ.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผกก.สภ.คลองห้า จ.ปทุมธานี ที่ช่วยแก้ไขปัญหาอบายมุข และอาชญากรรมรอบรั้วมหาวิทยาลัย ในงานวันราชมงคลน้อมเกล้าฯ มทร.ธัญบุรี