วันนวัตกรรมแห่งชาติ

ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2555 แก่ นายประชุม  คำพุฒ ผู้อำนวยการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะ จากผลงาน คอนกรีตบล็อกเขียว อีวีเอ ผสมเถ้าแกลบ  ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ