บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด(มหาชน) มอบทุนการศึกษา

นายแพทย์สมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม  กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด(มหาชน)  มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้กับ นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  และคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี