นักศึกษา มทร.ธัญบุรี ชนะเขียนแผนการตลาด

ทีม RMUTT3-MK2 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ประกอบด้วย “บุ๋ม” นางสาวเครือมาศ ชุ่มจิต “ต้น” นายพรชัย พร้าวงษ์ “กวาง” นางสาวกมลชนก เจริญผล “เบียร์” นางสาวโสภิดา พวงเพชร และ “เต้” นายจักรายุ จิรชีวพงศ์ คว้ารางวัลชนะเลิศการเขียนแผนการตลาดของบริษัทไพรมไลฟ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีมหาวิทยาลัย 14 มหาวิทยาลัย รวมทั้งหมด 66 ทีมเข้าแข่งขัน โดยจับมือทีม “RMUTT_MK” เพื่อนร่วมสาขาประกอบด้วย “เตี้ยม” นายอัศดร ชินมหาวงศา “แบงค์”นายสุรชาติ วรรณวงศ์ “อรรถ”นายชุมพร พุทธิบาลเจริญสุข “แม็ก” นายวัชระพงษ์ บุณณะ คว้ารางวัลชมเชยมาครองด้วย

“บุ๋ม” นางสาวเครือมาศ ชุ่มจิต ตัวแทนทีม RMUTT3-MK2 เล่าว่า วัตถุประสงค์ของการเขียนแผนการตลาดในครั้งนี้ เพื่อต้องการขยายตลาดออกสู่ผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 1 ปี มุ่งสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคเพิ่มขึ้น เพิ่มยอดขายให้กับบริษัท 10% และช่วยสนับสนุนการส่งเสริมการขายไปยังผู้บริโภค มุ่งผลิตและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและผ่านมาตรฐานการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) ก่อนส่งถึงมือผู้บริโภคให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในใจของลูกค้าในการดูแลสุขภาพ กระตุ้นจูงใจให้ตัวแทนจัดจำหน่ายไปนำเสนอขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Upline และ Downline ของบริษัทให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นำส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่เครือข่ายลูกค้าของบริษัท และ ต้องการเพิ่มส่วนครองตลาดจาก 7% เป็น 15%

สำหรับกลยุทธ์การตลาด แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะหนึ่ง (มกราคม-กุมภาพันธ์) 1. วาง Theme ในการสื่อสารการตลาดเป็นในเรื่องการดูแลสุขภาพ โดยผลิตจากวัตถุดิบ จากธรรมชาติ 2. โฆษณาและประชาสัมพันธ์ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติและเสริมสร้างสุขภาพโดยผ่านการสื่อต่างๆ เช่น ผ่านนิตยสารสุขภาพ โทรทัศน์ สื่อเคลื่อนที่ เช่น Wrap บนรถประจำทาง สื่อออนไลน์ เช่น เพิ่มการบอกราคาสินค้าบน Website จัดทำ Fanpage บนเว็บไซต์ Facebook โดยมีการทำ Review ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ระยะสอง (มีนาคม-มิถุนายน) 1. จัดงาน Road Show ตามห้างสรรพสินค้า เพื่อเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 2. ออกบูท กระจายสินค้าไปยังร้าน Boots , Watson 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ผงเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เป็นรูปแบบแคปซูลและเครื่องดื่ม 4. จัดกิจกรรมนันทนาการในการอบรมทุกครั้ง ระยะสาม (กรกฎาคม-ธันวาคม) 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีขนาดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น ขนาดพกพา 2. ปรับปรุงฉลากผลิตภัณฑ์ให้สื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น 3. ทำกลยุทธ์การขายแพ็คคู่ ผลิตภัณฑ์ของชาย/หญิง ซึ่งมีราคาถูกกว่าขายเดี่ยว 4. พัฒนาจัดทำ Shelf ของตราสินค้าเป็นของตัวเองในร้าน Boots , Watson 5. มอบรางวัลผู้ทำยอดได้สูงสุด 5 คนทุกไตรมาส ในแคมเปญ “หน้าใหม่ไฟแรง”

ในการเข้าแข่งขันในครั้งนี้ได้ลงมือทำจริงๆ ซึ่งถือว่าเป็นการแข่งที่ให้ประสบการณ์ทางด้านการตลาด ทำให้ได้ลงมือทำ ได้ฝึกการวางแผน เจอปัญหาจริง ได้ลงมือแก้ไข นำความรู้ทีได้เรียนมาประยุกต์ใช้ ประสบการณ์ที่ได้จากการประกวดสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานในอนาคตได้ ความรู้ในห้องเรียนกับนอกห้องเรียนแตกต่างกันมาก ในปัจจุบันธุรกิจขายตรง มีโอกาสเจริญเติบโต เนื่องจากในปัจจุบันคนไทยหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของประสบการณ์มากขึ้น “บุ๋ม” กล่าวทิ้งท้าย

ชลธิชา ศรีอุบล

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

0-2549-4994