รายการผู้หญิงถึงผู้หญิงถ่ายรายการ

รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เข้าถ่ายทำและสัมภาษณ์ ผศ.มาริน  สาลี  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เกี่ยวกับการเลือกซื้อสาหร่าย และสาธิตการนำสาหร่ายมาปรุงอาหาร