ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กับการผลิตบัณฑิต (ตอนที่ 5)

บทสรุปจากการตื่นตัวถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เกิดขึ้นในบางองค์กร โดยเฉพาะอย่สงยิ่งในสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับประถม มัธยมหรือกระทั่งมหาวิทยาลัยนั้น มีบางสิ่งบางอย่างที่ควรไต่ตรองและคำนึงถึงได้แก่ การตื่นตัวเหล่านั้นเกิดจากการรับข่าวสารที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้และมีการเตรียมการเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆตามกระแสสังคม