งานมหกรรมศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 9

สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดงาน งานมหกรรมศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 9 (OCSC International Education Expo 2012) ขึ้นในวันเสาร์ที่ 27- วันอทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2555 เวลา 12.00-19.00 น. ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีวัถุประสงค์

1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศให้กันนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป ดดยมีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลของประเทศนั้นๆ เข้าร่วมงาน กว่า 20 ประเทศ 250 มหาวิทยาลัย

2. เป็นการกระตุ้น และส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนไทยเกิดความสนใจการศึกษาและไขว่คว้าดอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้น

3. เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจจะไปศึกษาต่อต่างประเทศได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับตัวแทนสถาบันการศึกษาชั้นนำแบบตัวต่อตัว พร้อมทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าชมงาน งานมหกรรมศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 9