ภาพข่าว: รับอาเซียน

อัจฉรา ห่อสมบัติ ผอ.เขตประเวศ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดอบรมความพร้อมเอสเอ็มอีสู่อาเซียนแก่ผู้ประกอบการ โดยมี รัตนพัฒน์ ปีวิเศษกุลเดช ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ร่วมบรรยาย ที่สำนักงานเขตประเวศ.