ถ่ายรายการ Mango on campus

  

รายการ Mango on campus ออกอากาศทาง Mango TV เข้าถ่ายทำและสัมภาษณ์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย การแข่งขันเขียนแผนการตลาดของ บริษัท ไพรมไลฟ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด