ถ่ายรายการ Health plus channel

  
ดร.เฉลียว  หมัดอิ๊ว  อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำผลงานวิจัยการย้อมสีผ้าฝ้ายและผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติจากกะเพรา เข้าถ่ายทำรายการ Health plus channel  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม PSI ช่อง 90