ขอเชิญร่วมงาน AIT Career Fair 2012

เนื่องด้วยทางสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดจัดงาน AIT  Career Fair 2012  ขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลาประมาณ 9.00-17.00 น. ณ ศูนย์ประชุม  AITCC  ของสถาบัน (AIT) ซึ่งภายในงานมีบริษัททั้งในและต่างประเทศออกบูธเพื่อแนะนำองค์กร รับสมัครงานและสัมภาษณ์งาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมของนักศึกษามากมาย อาทิเช่น เปิดบูธขายอาหารไทยและนานาชาติ กิจกรรมพูดคุย ุ (Talks)  ต่างๆ อาทิเช่น ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอก โอกาสในการฝึกงานกับบริษัทชั้นนำต่างๆเป็นต้น ทาง  AIT จึงขอเชิญนักศึกษา และบุคคลต่างๆที่สนใจเข้างานในวันและเวลาดังกล่าว