สำนักงานอธิการบดี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

สำนักงานอธิการบดี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค แต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ โทร. 02-549-3013