กองบริหารงานบุคคล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นิติกร

กองบริหารงานบุคคล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ