คอลัมน์ เลาะรั้วมหาวิทยาลัย: น้องแบงค์ มทร.ธัญบุรี 3 เดือน 18 วันเรียนรู้อินโดนีเซีย

ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปี 2555 รอบที่ 2 จากจำนวน 31 คน เหลือ 13 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทยให้พร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคเอเซียนและมีประสบการณ์ในต่างประเทศ ส่งเสริมการถ่ายโอนหน่วยกิตกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด และใช้การศึกษาเป็นตัวนำสู่การกระชับความสัมพันธ์และการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน “น้องแบงค์” นายอมรเดช อินทร์แก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เป็น 1 ใน 13 คนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้

แบงค์ เล่าว่า สนใจโครงการนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ในการเรียนรู้หลายๆ อย่างอีกทั้งได้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิต 3 เดือน 18 วัน โดยโครงการดังกล่าวต้องใช้ผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือมีผลสอบ CU-TEP หรือ TU-GET โดยสอบคะแนน TU-GET ได้ 660 คะแนน ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เลือก Faculty of Economics, Bhayangkara University of Surabaya, Surabaya, Indonesia ทำการเทียบโอนหน่วยกิต 3 วิชาไปศึกษาที่นั่นได้แก่ วิชาการจัดการระบบสารสนเทศ วิชาพฤติกรรมองค์กร และวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ที่เลือกไปแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยนี้ เนื่องจากที่มหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ส่งนักศึกษามาศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจมทร.ธัญบุรี และที่สำคัญประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ถือว่าเศรษฐกิจดีมากอันดับต้นๆ ของกลุ่มที่จะเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในอีก 3 ปี นอกจากความรู้ที่ได้จากการไปแลกเปลี่ยนศึกษาแล้ว เป็นผลพลอยได้ที่จะได้เรียนรู้ธุรกิจ วัฒนธรรม หลักภูมิประเทศภูมิศาสตร์ลักษณะนิสัยของคนที่ประเทศอินโดนีเซียทุกสิ่งล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญ ซึ่งได้ศึกษาในสาขาธุรกิจระหว่างประเทศจะได้ตอบสนองอาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้ได้เปรียบมากทางด้านเรื่องนี้

ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย เป็นภาษาอินโดนีเซีย ที่ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่พูดภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาที่สองของประเทศนี้ ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อยากเรียนภาษานี้มาก การไปครั้งนี้จะเก็บเกี่ยวภาษานี้ให้ได้มากที่สุด การที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ควรเตรียมความพร้อมให้มากที่สุด สิ่งที่เป็นห่วงคือทางด้านภาษาอังกฤษ เด็กไทยจะอ่อนทางด้านภาษา คิดว่าจะเป็นอุปสรรคเนื่องจากประเทศไทยไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกัน ดังนั้นอยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหันมาให้ความสนใจทางด้านนี้อย่างจริงจัง

3 เดือน 18 วัน จะเป็นช่วงเวลาที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดขอบคุณทางคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ได้จัดโครงการและได้ให้โอกาส และที่สำคัญต้องขอบคุณอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือ แบงค์กล่าวทิ้งท้าย

คอลัมน์ เลาะรั้วมหาวิทยาลัย: น้องแบงค์ มทร.ธัญบุรี 3 เดือน 18 วันเรียนรู้อินโดนีเซีย