ภาพข่าว: ลงนาม

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท ร็อคกี้ การ์เมนท์ จำกัด บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เป๊ปโป้แฟชั่นกรุ๊ป จำกัด เกี่ยวกับการเรียนการสอน ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี เมื่อเร็วๆ นี้