คอลัมน์ ชุมทางครู

มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท ภาคเรียนที่ 2/2555 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร ExecutiveMBA ภาคพิเศษ วิชาเอกการจัดการทั่วไป และวิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สนใจสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ต.ค. ณ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.0-2549-3618-9 หรือ www.grad.rmutt.ac.th