ประกาศ 9ต.ค.55 แจ้งรหัสประจำตัวผู้สอบและห้องสอบ (โควตา) ปีการศึกษา 2556

แจ้งเรื่อง การคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (โควตา) ปีการศึกษา 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2556 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรหัสประจำตัวผู้สอบและห้องสอบได้ในวันที่ 9 ตุลาคม 2555 เวลา 16.00 น. ตรวจสอบรายชื่อได้ที่  –> www.oreg.rmutt.ac.th

ข้อมูลวันที่ 2 ต.ค. 2555 >> สวท. มทร.ธัญบุรี