คอลัมน์ หน้าต่างงานศิลป์: นิทรรศการของกลุ่มโป๊ยเซียน

3-30 ต.ค.55 หอศิลป์ G23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดแสดงนิทรรศการ READING EUROPE by Poysien Group Reading Europe เป็นนิทรรศการศิลปะจาก 4 สถาบันที่มีการเรียนการสอนศิลปะได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร, วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรโดยมีศิลปินอิสระ คณาจารย์ นักศึกษา และศิลปินกลุ่มโป๊ยเซียนเข้าร่วมโครงการกว่า 24 คน ไปทัศนศึกษาดูงานยังประเทศสาธารณรัฐโรมาเนีย บัลแกเรีย และประเทศสาธารณรัฐอิตาลี ภายใต้การสนับสนุนทุนโดย ดร.ชุมพล พรประภามากว่า 10 ปี ในการสนับสนุนให้ศิลปินไทยได้เปิดโลกกว้าง ทั้งนี้เพื่อศึกษา เปรียบเทียบ นำมาปรับใช้ อันเป็นการเพิ่มประสบการณ์ โดยมีชิ้นงานที่สร้างสรรค์พร้อมแสดงให้ผู้คนที่สนใจชมรวมกว่า 50 ผลงาน

เข้าชมได้ที่ หอศิลป์ G23 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อังคาร-อาทิตย์ 11.00-18.00 น. โทร. 08 6797 2259