ภาพข่าว: รศ.นพ.กำจร ตติยกวี

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลผู้แทนมูลนิธิ Temasek ผู้แทนจาก NanyangPolytechnic International ร่วมแถลงข่าวโครงการความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพ การจัดการศึกษาด้านเทคนิคศึกษาในระดับอุดมศึกษา ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ