คอลัมน์ การศึกษาสู่เศรษฐกิจ: ‘เครื่องหั่นแว่นสับปะรด’ ไอเดีย ’วิศวะ มทร.ธัญบุรี’

การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร นับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตให้แก่เกษตรกร และการแก้ปัญหาพืชผลล้นตลาดได้เป็นอย่างดี อย่างสับปะรดก็เป็นอีกหนึ่งพืชผลที่ถูกนำมาแปรรูป ทั้งในรูปของสับปะรดแช่อิ่ม อบแห้ง บรรจุกระป๋อง โดยวิธีการทำ ต้องผ่านกระบวนการหั่นเป็นแว่นๆ เสียก่อน ซึ่งปกติเกษตรกรจะหั่นกันเองในครัวเรือน แต่เมื่อตลาดต้องการสับปะรดแปรรูปมากขึ้น การใช้แรงงานคนหั่นก่อนจะนำสับปะรดไปแช่อิ่ม อบแห้ง และบรรจุกระป๋อง ไม่ทันต่อความต้องการ อีกทั้งใช้แรงงานคนจะทำให้ได้ผลผลิตน้อย ใช้เวลาในการทำงานนาน และก่อให้เกิดความล้าของร่างกายขณะปฏิบัติงานธรรมพล เกษมสุขสถาพร และ ธีรพงศ์ ทัศนาลัย นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จึงได้ร่วมมือกันออกแบบและสร้างเครื่องหั่นสับปะรดให้มีลักษณะเป็นแว่นทดแทนแรงงานคนในการผลิตสำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขึ้น จนเป็นผลสำเร็จ พร้อมทั้งเปิดเผยว่า เครื่องหั่นแว่นสับปะรดทำงานได้ดีกับสับปะรดพันธุ์ศรีราชา โดยสามารถหั่นสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียได้ 138 กิโลกรัมต่อชั่วโมงและพันธุ์ศรีราชาได้ 194 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

ส่วนการทำงานของเครื่องหั่นแว่นสับปะรดนั้น เครื่องประกอบด้วย 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ โครงสร้างเครื่อง ชุดส่งกำลัง ชุดใบมีด และชุดลำเลียง ใช้มอเตอร์เป็นต้นกำลังในการทำงาน การใช้งานของเครื่อง เริ่มจากผู้ปฏิบัติงานป้อนสับปะรดทางด้านบนของเครื่อง หลังจากนั้นสับปะรดจะถูกส่งไปยังชุดใบมีด ชุดใบมีดจะหั่นสับปะรดเป็นแว่น เนื้อสับปะรดที่ถูกหั่นเป็นแว่นจะไหลมาทางชุดลำเลียงลงสู่ถาดที่วางอยู่ด้านหน้าของเครื่อง

น้องๆ ยังบอกด้วยว่า ความตั้งใจและริเริ่มออกแบบและสร้างเครื่องมือนี้ ก็เพื่อช่วยแบ่งเบาและส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ได้ศึกษาและประดิษฐ์เครื่องหั่นแว่นสับปะรดนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์ให้เกษตรกรนำไปใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรมจริงๆ