คอลัมน์ กีฬาสารพัน: ม.ราชมงคลจัดกอล์ฟการกุศล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ร่วมกับชมรมกอล์ฟราชมงคลและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2555 ในวันที่ 12 ต.ค.55 ที่สนามวินเซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม หรือโครงการเพิ่มสมรรถนะการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย สมัครเข้าแข่งขันได้ที่เว็บไซต์www.site.rmutt.ac.th/golfs หรือส่งใบสมัคร/ใบตอบรับทางEmail: golf@rmutt.ac.th,ส่งใบสมัคร/ใบตอบรับทางโทรสารพร้อมสำเนาใบนำฝากธนาคารที่โทรสารหมายเลข 0-2577-5010, 0-2549-3020 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้