คอลัมน์ โหมโรงสุดสัปดาห์: ชมงาน ‘กลุ่มโป๊ยเซียน’

ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการ READING EUROPE by Poysien Group ซึ่งเป็นนิทรรศการศิลปะจาก 5 สถาบันที่มีการเรียนการสอนศิลปะ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร, วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหา วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่ได้คัดเลือกนักศึกษา โดยมีศิลปินอิสระ คณาจารย์ และศิลปินกลุ่มโป๊ยเซียน เข้าร่วมโครงการ ไปทัศนศึกษายังประเทศสาธารณรัฐโรมาเนีย และประเทศสาธารณรัฐอิตาลี ภายใต้การสนับสนุนทุนโดยท่าน ดร.ชุมพล พรประภา มากว่า 10 ปี จัดแสดงระหว่างวันที่ 3-30 ต.ค.2555 ณ หอศิลป์ G23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 08-6797-2259