เครื่องหั่นแว่นสับปะรดฝีมือนักศึกษา วิศวกรรมการเกษตร มทร.ธัญบุรี

การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร นับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตให้เกษตรกร และการแก้ปัญหาพืชผลล้นตลาดได้เป็นอย่างดี อย่างสับปะรดก็เป็นอีกหนึ่งพืชผลที่ถูกนำมา แปรรูป ทั้งในรูปของสับปะรดแช่อิ่ม อบแห้ง บรรจุกระป๋อง โดยวิธีการทำ ต้องผ่านกระบวนการหั่นเป็นแว่นๆเสียก่อน ซึ่งปกติเกษตรกรก็จะหั่นกันเองในครัวเรือน แต่เมื่อ ตลาดต้องการสับปะรดแปรรูปที่มากขึ้น การใช้แรงงานคนหั่น ก่อนจะนำสับปะรดแช่อิ่ม อบแห้ง และบรรจุกระป๋อง ไม่ทันต่อความต้องการ แต่เนื่องจากการใช้แรงงานคนจะทำให้ได้ผลผลิตน้อย ใช้เวลาในการทำงานนาน อีกทั้งก่อให้เกิดความล้าของร่างกายขณะปฏิบัติงานนายธรรมพล เกษมสุขสถาพรและนายธีรพงศ์ ทัศนาลัย นักศึกษาจาก ภาควิชาวิศวกรรมการเกษตร คณะวิศวกรรมสาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงได้ร่วมมือกันออกแบบและสร้างเครื่องหั่นสับปะรดให้มีลักษณะเป็นแว่นทดแทนแรงงานคนในการผลิต สำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ขึ้นจนเป็นผลสำเร็จ

เจ้าของผลงานเปิดเผยว่าเครื่องหั่นแว่นสับปะรดทำงานได้ดีกับสับปะรดพันธุ์ศรีราชา สามารถในการทำงานของเครื่องหั่นแว่นสับปะรดพันธุ์สับปะรดที่ใช้คือพันธุ์ปัตตาเวียได้ 138 กิโลกรัมต่อชั่วโมงและพันธุ์ศรีราชาได้ 194 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

นอกจากนั้นพวกเขายังได้เล่าถึงการทำงานและตัวเครื่องหั่นแว่นสับปะรดและสาธิตให้ดูว่า เครื่องประกอบด้วย 4 ส่วนใหญ่ๆคือ โครงสร้างเครื่อง ชุดส่งกำลัง ชุดใบมีด และ ชุดลำเลียง ใช้มอเตอร์เป็นต้นกำลังในการทำงาน การใช้งานของเครื่องเริ่มจากผู้ปฏิบัติงานป้อนสับปะรดทางด้านบนของเครื่อง หลังจากนั้นสับปะรดจะถูกส่งไปยังชุดใบมีด ชุดใบมีดจะหั่นสับปะรดเป็นแว่น เนื้อสับปะรดที่ถูกหั่นเป็นแว่นจะไหลมาทางชุดลำเลียงลงสู่ถาดที่วางอยู่ภายหน้าของเครื่อง

อย่างไรก็ตาม กลุ่มนักศึกษาผู้ออกแบบและประดิษฐ์เครื่องหั่นแว่นสับปะระยังได้บอกว่า ความตั้งใจและริเริ่มออกแบบและสร้างเครื่องมือนี้ขึ้นเริ่มแรกนั้นก็เพื่อจะเป็นการช่วยแบ่งเบาและส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น และพวกตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่พวกตนได้ศึกษาและประดิษฐ์เครื่องต้นแบบเครื่องหั่นแว่นสับปะรดนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ให้เกษตรกรนำไปใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรมจริงๆ

มณีรัตน์ ปัญญพงษ์

กองประชาสัมพันธ์ราชมงคลธัญบุรี