เครื่องปั้นบัวลอยอนุรักษ์พลังงาน ฝีมือ นักศึกษา มทร.ธัญบุรี

บัวลอยเม็ดเล็กสีสันสดใส ขนมหวานที่หลายคนชอบรับประทาน เป็นขนมหวานไทยๆที่ทำรับประทานเองในครัวเรือนจนไปถึงทำขายประกอบเป็นอาชีพอย่างเป็นล่ำเป็นสัน และเมื่อมีลูกค้ามากขึ้น ความต้องการขนมบัวลอยก็มีสูงขึ้น ในบางครั้งส่งผลให้ ทางร้านปั้นเม็ดบัวลอยออกมาได้ไม่ทันกับความต้องการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้แรงงาน คน ในการปั้น และด้วยเหตุ นี้เองที่ทำให้นักศึกษากลุ่มหนึ่ง ที่ชอบรับประทานบัวลอยเช่นกัน ได้สังเกตและรับทราบถึงปัญหาความล่าช้าในการปั้นบัวลอย ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ และช่วยกันศึกษาและประดิษฐ์เครื่องปั้นบัวลอยออกมาจนเป็นผลสำเร็จ

นักศึกษากลุ่มนี้ประกอบด้วย นายชานนท์ ชุมพร นายณัฎฐพงศ์ บุญเจริญ นางสาวทิพย์วรรณ ศิริรักนาวี

นายจิรวัตน์ วัฒนลานิช นายอุดมศักดิ์ อุดมลาภ นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ดร.อภินันท์ วัลภา เป็นที่ปรึกษา

เครื่องปั้นบัวลอย อาจจะมีผู้คิดค้นขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายหลายลาย หากแต่ เครื่องปั้นบัวลอยผลงานของนักศึกษากลุ่มนี้ พวกเขาบอกว่า เครื่องปั้นบัวลอยของพวกเขาเป็นเครื่องที่ไม่ต้องใช้พลังงาน ไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงาน สิ้นเปลืองต้นทุนการผลิตเพิ่มอีกด้วย

พวกเขายังได้เล่าถึงเครื่องปั้นบัวลอย ว่า เครื่องนี้ จุดประสงค์หลักคือช่วยช่วยในการปั้นเม็ดบัวลอยทดแทนแรงงานคน และที่สำคัญไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงาน ตัวเครื่องก็ถูกออกแบบและใช้วัสดุที่หาได้ไม่ยากในท้องตลาด หัวใจสำคัญคือการออกแบบในส่วนของ ร่องตัด-คลึงเม็ดบัวลอบ ให้เป็นก้อนกลมที่มีขนาดเท่าๆกัน วิธีการทำงานคือ วางแป้งบัวรอยที่คลึงเป็นเส้น กลมยาว ลงไปที่เครื่อง เครื่องจะทำงานแบบระบบเหมือนสายพานจักจักรยานอาศัยแรงคนหมุน เริ่มเดินเครื่อง คือ พอวางแป้งลงไป เครื่องก็จะทำการตัด และคลึงโดยร่องตัด-คลึงที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ จากนั้นพอก้อนแป้งบัวลอยถูกคลึงเป็นก้อนกลมได้ขนาดแล้วก็จะหล่นลงสู่ถาดรองด้านล่าง

ซึ่งความพิเศษของเครื่องนอกจากจะ ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าแล้ว เม็ดบัวลอยที่ได้ยังได้ขนาดที่เท่ากัน สามารถปั้นได้ทีละหลายๆเม็ดเมื่อเทียบกับแรงงานคน อีกทั้งได้เป็นก้อนกลมสวยงาม และที่สำคัญ ราคาต้นทุนในการผลิตเครื่องก็ไม่แพง ทำให้ไม่ต้องกังวลว่าต้นทุนการทำขนมบัวลอยขายจะเพิ่มขึ้นอีกด้วย