มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา ผู้สนใจดูรายละเอียดที่ http://www.person.ku.ac.th/  หรือโทรสอบถามได้ที่ โทร. 0-2942-8161-3 ขอยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 อาคารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. (พักเที่ยง 1 ชั่วโมง) และเว้นวันหยุดราชการ