คอลัมน์ สปอร์ตนิวส์: กอล์ฟการกุศลราชมงคล

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ ชมรมกอล์ฟราชมงคลและสมาคม ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในวันที่ 12 ต.ค. ที่สนามวินเซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมการสาธารณกุศล สนใจสมัครเข้าแข่งขันผ่านเว็บไซต์ www.site.rmutt.ac.th/golfs หรือส่งใบสมัคร/ ใบตอบรับทาง E-mail : golf@rmutt.ac.th ส่งใบสมัคร/ใบตอบรับทางโทรสารพร้อมสำเนาใบนำฝากธนาคารที่โทรสารหมายเลข 0-2577-5010, 0-2549-3020 สอบถามรายละเอียดที่ โสภิต พนมสาร นรินทร์ โทร.08-1866-8591 และ 0-2549-3680