ชมรมราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

ชมรมราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญชาวราชมงคลทุกท่าน ร่วมมือ ร่วมใจกัน ก่อสร้างอาคารเรียนราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 40 ณ โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)
หมู่ที่ 2 บ้านท่าชุม ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 8- 30 ตุลาคม 2555