คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: หมู่คณะร่วมถวายพระพร

ตลอดวันที่ 20 ก.ย. คณะบุคคล คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มสตรีจากทั่วทุกสารทิศ พากันเดินทางมาที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช โดยนำแจกันดอกไม้ พวงมาลัย รวมทั้งสิ่งของต่างๆมาทูลเกล้าฯถวาย พร้อมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นร่มฉัตรให้กับคนไทยตลอดไป อาทิ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาล ตำบลเจ้าพระสุรศักดิ์ จ.ชลบุรี อบต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ชมรมแม่บ้านทหารผ่านศึกษา ชมรมนักรบสมรภูมิเชียงราย-พะเยา พล.ท.พงศ์เอก อภิรักษ์โยธิน ส.ว.จ.พะเยา อบต.ทุ่งคอกอ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อ.วิหารแดง จ.สระบุรี คณะนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น 22 นำโดย พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 อ.ร่อนพิบูลย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กลุ่มศิลปินทอผ้าวัดพระพุทธ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ฯลฯ.