คอลัมน์ เปิดทำเนียบคู่ดีครูเด่น: ครูต้องมีเวลาให้เด็ก

สืบเนื่องจากงานมอบรางวัล สวนดุสิตอวอร์ดส 2011 “SUAN DUSIT AWARDS 2011″ ในโครงการเพชรเฟื่องฟ้าสู่สากล ประจำปี 2554 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) มอบให้แก่บุคลากรตัวอย่าง เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติบุคลากรของ มสด. ที่ปฏิบัติตนด้วยคุณธรรม จริยธรรม และทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ จนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัลในประเภทต่าง ๆผศ.ดร.แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญอาจารย์ประจำโรงเรียนการเรือน มหา วิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ผู้ได้รับรางวัลประเภทอาจารย์ต้นแบบ สวนดุสิตอวอร์ดส 2011 เป็นอาจารย์ที่สอนงานศิลปประดิษฐ์ทางคหกรรมศาสตร์จำพวกใบตอง การร้อยมาลัย การแกะสลัก และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งล้วนแต่เป็นงานฝีมืออันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชาติไทย อีกทั้งงานคหกรรมยังเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของ มสด.และเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างยาวนานอีกด้วย

ผศ.ดร.แสงอรุณ กล่าวถึงเนื้องานในวิชาที่สอน ว่า งานประดิษฐ์เป็นงานทักษะ ที่ต้องเน้นให้ปฏิบัติบ่อย ๆ เวลาสอนจึงต้องยึดหลักการให้เด็กเป็นศูนย์กลาง ให้ความเสมอภาค ที่สำคัญต้องให้ความสนใจเด็กอย่างใกล้ชิด และโดยวิธีการสอนจะเปิดโอกาสให้เด็กเข้ามาปรึกษาได้ตลอดเวลา เพราะการเป็นครูต้องมีเวลาให้เด็ก เนื่องจากเด็กบางคนมีพรสวรรค์เข้ามาเรียนลงมือทำก็สวยเลย แต่บางคนไม่ใช่ต้องอาศัยการฝึกฝน เราเป็นครูก็ต้องเอาใจใส่ คอยชี้แนะแก้ไขเพราะเราต้องการให้เด็กทำได้จริง

ความคาดหวัง คือ ความสำเร็จของลูกศิษย์ จบออกไปมีงานทำ เลี้ยงตัวเองได้ ซึ่งที่ผ่านมาเด็กคหกรรมที่จบออกไปก็เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการโดยเฉพาะต่างชาติจะให้ความสนใจเยอะมาก ศิษย์เก่าเรามีทั้งทำงานเป็นแม่บ้านสถานทูต ทำงานโรงแรม จัดอีเวนต์ อาชีพอิสระก็มีซึ่งมีรายได้ดีมาก อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่ง คือ การส่งให้ลูกศิษย์มีงานทำมีรายได้เลี้ยงตัวเอง ซึ่งเท่าที่ทำงานมาจนถึงวันนี้มีลูกศิษย์ร่วมหมื่นกว่าคนแล้ว

ผศ.ดร.แสงอรุณนับเป็นผู้หนึ่งที่มีความผูกพันกับโรงเรียนการเรือน มสด.มากว่า 30 ปี เพราะเป็นศิษย์เก่าคหกรรมศาสตร์ สาขาศิลปประดิษฐ์ รุ่นแรก เมื่อเรียนจบก็ได้กลับเข้ามาเป็นอาจารย์นำความรู้ที่ได้รับกลับมาถ่ายทอดส่งต่อให้กับศิษย์รุ่นลูกรุ่นหลาน เป็นผู้ที่มีผลงานโดยมีรางวัลการันตีมากมาย แต่ที่รู้สึกภาคภูมิใจมากคือรางวัลบุคคลดีเด่นด้านวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปี 2552 รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นสาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2552 บุคคลตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ของ มสด.ประจำปี 2553

แสดงความคิดเห็น