คอลัมน์ แวดวงของเรา: มทร.ธัญบุรี รับพนักงาน 18 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน 18 อัตราได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ 1 อัตราคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 อัตรา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 อัตราคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 อัตรา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 อัตรา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ped.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 28 ก.ย.55