งานแสดงภาพสีน้ำ อ.สาโรจน์ บองมาเช่


รีวิวงานแสดงภาพสีน้ำ อ.สาโรจน์ อนันตอวยพร ที่บองมาเช่ วันที่ 1-30 กย. 2555
“Blooming Flowers” ณ.หอศิลป์ แอดบอง แกลอเลีย “ตลอดบองมาเช่”
อาจารย์ได้พูดถึงแนวคิดต่างๆ ในการทำงานแสดง ภาพเขียน ไว้อย่างดี