รายงาน: ‘ครูอาสา’มทร.ธัญบุรี สอนน้องๆ’ฟุดฟิดฟอไฟ’

เดินไปไหนมาไหน มีแต่คนพูดถึงการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และภาษาอังกฤษจะเป็นสื่อกลางที่สำคัญ แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเด็กไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษ เพราะไม่ชอบเรียน ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องช่วยกันแก้ไขให้การเรียนภาษาอังกฤษกลายเป็นเรื่องสนุกสำหรับเด็กๆ และนี่เองเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้น้องๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี (มทร.) ธัญบุรี กว่า 40 คนเริ่มโครงการ “ภาษาอังกฤษเพื่อน้อง 2555″ ที่โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานีนางรสสุคนธ์ สงคง หัวหน้าสาขาวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เล่าว่า การทำโครงการนี้อยากให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ได้ฝึกประสบการณ์สอนเด็กๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ให้ใช้ภาษาอังกฤษเชื่อมโยงกับการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และที่สำคัญให้ตระหนักในความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ

สำหรับกิจกรรมจะแบ่งนักเรียนเข้าฐานทั้งหมด 6 ฐาน ประกอบด้วย ฐานกิจกรรมทักษะการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน ด้านคำศัพท์ และด้านสิ่งประดิษฐ์

นายสำเนียง ดลสอาด ผู้อำนวยการ โรงเรียนจตุพิธวราวาส บอกว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เป็นนักเรียนจาก “กลุ่มศาลารัตน์” ประกอบด้วย โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ โรงเรียนรัตนพรัตนาราม โรงเรียนคลอง 11 ศาลาครุ โรงเรียนวัดปทุมนายก โรงเรียนแสนชื่นปานนูกุล โรงเรียนแสนจำหน่าย โดยโรงเรียนทั้ง 6 แห่งเป็นกลุ่มเครือข่ายในการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียน

นายรัชพล ไชยสัจ หรือเก้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล หนึ่งในครูอาสา บอกว่า โครงการนี้สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้น้องๆ เพื่อให้น้องๆ ได้เห็นความสำคัญ ตนมีหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมฐานทักษะการเขียน จากที่ได้สัมผัสน้องๆ บางคนยังเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษไม่ได้ แต่ถ้าค่อยๆ สอนก็จะจำได้มากขึ้น

น.ส.ธนพร ผิวชะอุ่ม หรือแพรว กล่าวเสริมว่า สิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้คือได้ใช้เวลาเป็นประโยชน์ต่อสังคม ได้ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมา นำความรู้ที่ได้เรียนมาถ่ายทอดให้กับน้องๆ มอบโอกาสดีๆ ให้กับน้อง ตนมีหน้าที่รับผิดชอบฐานทักษะฟัง น้องบางคนยังไม่กล้าพูด ดังนั้นจึงพยายามให้น้องๆ ฝึกพูดและออกเสียงภาษาอังกฤษ ใส่เทคนิคที่อาจารย์เคยสอนในชั้นเรียน ดีใจที่ได้มีโอกาสเป็นคุณครูให้น้องๆ ครั้งหนึ่งได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ก่อนออกไปทำงานจริงๆ

ด้าน ด.ช.พระนาย เบี้ยทอง หรือน้องกาย นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนวัดปทุมนายก บอกว่า ชอบเรียนภาษาอังกฤษเพราะสนุก และยังได้รับความรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียที่จะเข้าร่วมประชาคมอาเซียนว่าแต่ละประเทศใช้ภาษาอะไรในการสื่อสาร โดยจะนำความรู้ที่ได้ไปเล่าให้น้องๆ กับเพื่อนที่โรงเรียนฟัง ซึ่งทางโรงเรียนจะเรียนภาษาอังกฤษ 4 วัน วันละ 1 ชั่วโมง อาจารย์จะสอนให้ท่องศัพท์วันละ 10 คำ ก่อนกลับบ้าน โตขึ้นอยากเป็นคน “ขับเครื่องบิน” ดังนั้นภาษาอังกฤษถือว่าสำคัญมาก

เชื่อว่าโครงการ “ภาษาอังกฤษเพื่อน้อง 2555″ จะเป็นแรงกระตุ้นให้น้องๆ รู้สึกอยากเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น…