ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก ถนนรังสิต-นครนายก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร. 0-2549-3603-5 ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 กันยายน 2555 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว.pdf
102.8 KiB
797 Downloads
Details