มทร.ธัญบุรีทุ่มงบกว่า60ล้านสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วม

ผศ.พูลเกียรติ์ นาคะวิวัฒน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือป้องกันเหตุการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิด ขึ้น ว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรี ได้นำบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมปี 2554 มาจัดทำแผนแนวทางการป้องกัน พร้อมทั้งได้ใช้งบประมาณในการฟื้นฟู ปรับปรุง มทร.ธัญบุรี คลอง 6 ถึง 400 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณในจุดนี้ประมาณ 60 ล้านบาท ได้นำมาจัดสร้างกำแพงทึบที่แข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันน้ำท่วม โดยเป็นกำแพงลึกใต้ดิน 1 เมตรและสูงจากพื้นดิน 2.5 เมตร ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 60-70% คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายเดือนต.ค.นี้ ส่วนที่วิทยาเขตรังสิต ใช้งบประมาณในการฟื้นฟู ปรับปรุง ประมาณ 160 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ 10 ล้านบาท นำมาก่อสร้างกำแพงเพื่อป้องกันน้ำท่วมเช่นกันรองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะก่อสร้างแนวกำแพงเพื่อป้องกันน้ำท่วมแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีจุดอ่อนในหลายจุด เช่น ประตูทางเข้าจึงมีการเตรียมความพร้อม โดยจะใช้ Big Bag และทำทางลาดโดยใช้หินคลุก เพื่อเป็นแนวป้องกันน้ำอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ในส่วนของคณะต่างๆ ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเช่นกัน โดยมีการเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้าที่อยู่ระดับต่ำยกให้สูงขึ้น คุรุภัณฑ์ที่สำคัญได้เคลื่อนย้ายหาที่ตั้งใหม่ ส่วนคณะไหนที่มีคุรุภัณฑ์สำคัญและมีขนาดใหญ่ ได้มีการจัดทำแนวป้องกันน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่มีกำลังสูง ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์จริงก็จะสามารรถป้องกันคุรุภัณฑ์ได้

“ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้มีการติดตามรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ทั้งจากทางคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย(กบอ.) กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน ซึ่งเชื่อว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยดำเนินการอยู่ในขณะนี้จะสามารถรองรับ สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แต่ตนรู้สึกเป็นห่วงเกี่ยวกับการขุดลอก คู คลอง ต่างๆ ของภาครัฐที่ดำเนินการอยู่ บางคู คลองยังไม่ได้มีการขุดลอกเลย ทั้งนี้ มทร.ธัญบุรี ได้มีการพัฒนาร่างต้นแบบที่ยั่งผล”Dredging machine with double hydro jet ship ซึ่ง เป็นเรือที่มีดิไซน์ทันสมัย สามารถขุดลอกแม่น้ำขนาดใหญ่ และมีสมรรถนะในการผลักดันน้ำ 10 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งใน 1 ลำจะมี 2 ยูนิตทำให้ผลักดันน้ำได้ถึง 20 ลูกบาศก์เมตร/วินาที รวมทั้งมีการติดตั้ง GPS ด้วย ซึ่งเครื่องแม็คโครขนาดใหญ่ไม่สามารถขุดลอกใต้ท้องน้ำที่มีความลึกได้โดยจะใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 30 ล้านบาท ในเรื่องดังกล่าว ทางมทร.ธัญบุรี ได้มีการนำเสนอรูปแบบต่อรัฐบาลไปแล้ว” ผศ.พูลเกียรติ์