เสนอรัฐใช้เรือขุดแม่น้ำ

นายพูลเกียรติ์ นาคะวิวัฒน์ รองอธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้การขุดลอกคูคลอง ต่างๆ ภายใต้การดำเนินการของภาครัฐ ยังไม่สามารถขุดลอกคูคลองได้ครบทุกสาย เนื่องจากเครื่องแบ๊กโฮขนาดใหญ่ ไม่สามารถขุดลอกใต้ท้องน้ำที่มีความลึกได้ จึงเสนอเรือขุดลอกแม่น้ำขนาดใหญ่ผลงานมทร.ธัญบุรี ให้รัฐบาลพิจารณาโดยเรือดังกล่าวนอกจากขุดลอกแม่น้ำขนาดใหญ่ได้แล้ว ยังผลักดันน้ำได้ 20 ลบ.ม.ต่อวินาที และติดตั้งระบบนำทางจีพีเอส โดยใช้งบประมาณ 30 ล้านบาทต่อลำ

ส่วนการป้องกันน้ำท่วมในมหาวิทยาลัย ได้จัดทำแผนป้องกันจากบทเรียนที่ได้รับเมื่อปีที่ผ่านมา โดยนำงบฯ ฟื้นฟู ปรับปรุง 60 ล้านบาท จาก 400 ล้านบาท มาจัดสร้างกำแพงทึบลึกลงไปใต้ดิน 1 เมตร และสูงจากพื้นดิน 2.5 เมตร เพื่อป้องกันน้ำท่วม พร้อมป้องกันจุดอ่อนบริเวณประตูทางเข้า โดยนำถุงทรายขนาดใหญ่มาปิดพร้อมโรยหินกรวดเป็นทางลาดกำแพงดังกล่าว ซึ่งก่อสร้างไปแล้วประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ จะแล้วเสร็จปลายเดือนต.ค.นี้

“ส่วนคณะต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมหมดแล้ว คณะไหนติดตั้งระบบไฟฟ้าไว้ที่ต่ำก็ให้ย้ายขึ้นที่สูง คุรุภัณฑ์ไหนเคลื่อนย้ายได้ก็ยกขึ้นที่สูง ส่วนที่มีขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายไม่ได้ ก็สร้างแนวป้องกันและติดตั้งเครื่องสูบน้ำกำลังสูงเอาไว้ หากเกิดเหตุน้ำท่วมเหมือนปีที่แล้ว เชื่อว่าจะสามารถป้องกันคุรุภัณฑ์สำคัญไว้ได้” รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว