มั่นใจแนวป้องกันน้ำท่วมของ มทร.ธัญบุรี “เอาอยู่”

ผศ.พูลเกียรติ์ นาคะวิวัฒน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยความพร้อมในการป้องกันเหตุการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรี ได้นำบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมปี 2554 มาจัดทำแผนแนวทางการป้องกัน พร้อมทั้งได้ใช้งบประมาณในการฟื้นฟู ปรับปรุง มทร.ธัญบุรีคลอง 6 ถึง 400 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณในจุดนี้ประมาณ 60 ล้านบาท ได้นำ มาจัดสร้างกำแพงทึบที่แข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อป้องกันน้ำท่วม ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 60-70% คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายเดือน ต.ค.นี้ ส่วนที่วิทยาเขตรังสิตใช้งบฯ 160 ล้านบาท ปรับปรุงและสร้างกำแพงป้องกันน้ำเช่นกันรองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า แม้มหาวิทยาลัยจะก่อสร้างแนวกำแพงป้องกันน้ำท่วม แต่ก็ยังมีจุดอ่อนในหลายจุด เช่น ประตูทางเข้า จึงมีการเตรียมความพร้อมโดยจะใช้ Big Bag และทำทางลาดโดยใช้หินคลุก เพื่อเป็นแนวป้องกันน้ำอีกทางหนึ่ง ขณะที่คณะต่างๆ ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเช่นกัน โดยมีการเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้าที่อยู่ระดับต่ำยกให้สูงขึ้น ครุภัณฑ์ที่สำคัญก็ได้เคลื่อนย้ายหาที่ตั้งใหม่ ส่วนคณะไหนที่มีครุภัณฑ์สำคัญ และมีขนาดใหญ่ ได้มีการจัดทำแนวป้องกันน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่มีกำลังสูง ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถป้องกันครุภัณฑ์ได้

“ผมรู้สึกเป็นห่วงการขุดลอก คู คลองต่างๆ ของภาครัฐที่บางคู คลองยังไม่ได้มีการขุดลอก ขณะนี้ มทร.ธัญบุรีได้พัฒนาร่างต้นแบบ “Dredging machine with double hydro jet ship” ซึ่งเป็นเรือที่มีดีไซน์ทันสมัยสามารถขุดลอกแม่น้ำขนาดใหญ่และมีสมรรถนะในการผลักดันน้ำ 10 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งใน 1 ลำ จะมี 2 ยูนิต ทำให้ผลักดันน้ำได้ถึง 20 ลูกบาศก์เมตร/วินาที รวมทั้งมีการติดตั้ง GPS ด้วย ซึ่งเครื่องแม็คโครขนาดใหญ่ไม่สามารถขุดลอกใต้ท้องน้ำที่มีความลึกได้ เรื่องนี้ มทร. ธัญบุรีได้นำเสนอรูปแบบ ต่อรัฐบาลแล้ว” ผศ.พูลเกียรติ์กล่าว