รัชนี สตรีที่โลกจำละครเวที มทร.ธัญบุรี สมทบทุนพระพิฆเนศวร

นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จัดการแสดงละครเวที “รัชนี สตรีที่โลกจำ” หาเงินสมทบทุน กองทุนพระพิฆเนศวร“ออม” น.ส.มัทวัน โอศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขานาฏศิลป์ไทย ผู้กำกับละครเวทีเรื่อง รัชนี สตรีที่โลกจำ เล่าว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ต้องเรียนวิชาหลักและวิธีการจัดการแสดง นำการบริหารงาน การจัดการแสดง เข้ามาจัดการแสดง โดยนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 80 คน ต้องแบ่งหน้าที่ในการทำงานออกเป็นฝ่าย “ฝึกการทำงานเพราะว่าในอนาคตต้องออกไปเป็นครู” โดยในปีนี้ได้ทำละครเวทีเรื่องนี้ขึ้น โดยรัชนีที่โลกจำ เป็นเรื่องของหญิงโสเภณีในมุมมองที่แตกต่างไปจากทัศนคติของบุคคลทั่วไป มีการสอดแทรกคุณธรรม หลักคำสอนของศาสนา ความรักของแม่ที่มีต่อลูก และสะท้อนให้เห็นถึงหลายปัญหาในสังคม นำเสนอในรูปแบบละครพูดสลับรำ นอกจากทักษะที่ได้รับจากการจัดแสดงในครั้งนี้ ยังเป็นการหาเงินสมทบทุน กองทุนพระพิฆเนศวร คณะศิลปกรรมศาสตร์

ทางด้านผู้ดูแลฉาก “กิ่ง” น.ส.ฉัตรสุดา สุคันโธวงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขานาฏศิลป์ไทย เล่าว่า เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ในการดำเนินเรื่องประกอบด้วยฉากหลัก 3 ฉาก ได้แก่ ฉากในไนท์คลับ ตลาด และในวัด ลักษณะในการทำฉากจะมีกลิ่นอายของจีน จะย้อนไปในสมัยราชการที่ 7 ซึ่งฉากจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนศิลปกรรม ที่เข้ามาช่วยในการสร้างฉาก ฝ่ายฉากจะมีทีมงาน 8 คน วางแผนที่ช่วยกันรังสรรค์ฉาก เปลี่ยนฉาก ซึ่งต้องทำงานแข่งขันกับเวลา “ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาผู้หญิง ต้องออกแรงเยอะ” แต่การทำงานในครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีมที่ดี

ผู้รับบท “รัชนี” ตัวเด่นของเรื่อง รับบทโดย “ลูกนัท” น.ส.วธูนิดา เสาสำเนียง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เล่าว่า เป็นเรื่องละครเวทีเรื่องแรก แต่เคยแสดงละครเป็นตัวประกอบเรื่อง “เธอกับฉันและรักของเรา” มาก่อน แต่ไม่ได้มีบทบาทในการพูดมาก แต่ละครเวทีเรื่องนี้ได้รับบทตัวเด่นของเรื่อง ตอนแรกที่มาซ่อมยากมาก แต่เมื่ออาจารย์ที่สอนได้บอกวิธีในการแสดงคือ พยายามจำบทและทำให้เป็นคำโต้ตอบในแบบของตัวเราเอง อาจจะไม่ต้องเหมือนในบท แต่ให้อยู่ในเค้าโครงของเรื่อง ในการแสดงครั้งนี้ได้รับความรู้ในเรื่องทักษะการแสดง ได้เพื่อนใหม่ และที่สำคัญได้นำเงินจากการขายบัตรไปสมทบทุนพระพิฆเนศวร

“โปเต้” นายกฤษฎิ์สุธี เกอะประสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขานาฏศิลป์ไทย เล่าว่า ในละครเวทีเรื่องนี้ รับบทบาทของ “ภิรมยา” เป็นภรรยาน้อยของเฮียโสภณ ต้องมีปากเสียงกับรัชนี นางเอกของเรื่อง การแสดงต้องสื่ออารมณ์โดยใช้สีหน้า ท่าทางอย่างชัดเจน จีบปากจีบคอ สนุกมาก ดีใจที่น้องๆ คัดเลือกให้มารับบทนี้ เมื่อปีที่ผ่านมาได้ร่วมแสดงละครเวทีของคณะ เรื่อง “มนต์รักลูกทุ่ง” นอกจากทักษะการสื่ออารมณ์ที่ได้รับจากการแสดงละครเวที ยังได้รับทักษะต่างๆ อีกมากมาย ทั้งแง่คิดที่ได้รับจากละครและเพื่อนๆ ต่างคณะที่ได้ร่วมแสดงละครด้วยกัน “กว่าที่ละครเวทีจะออกมาเป็น 1 เรื่อง ต้องอาศัยตัวละครหลายตัว ดังนั้นตัวละครทุกตัวแสดงมีความสำคัญหมด”

การสะท้อนสังคม สอดแทรกคุณธรรม และความสนุกสนานของละครเวที เรื่อง รัชนี สตรีที่โลกจำ กว่า 100 ชีวิตของผู้จัดทำทั้งนักแสดงที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินเรื่อง ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ในการทำงานจริง สิ่งที่นักศึกษาทุกคนจะได้รับถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตนักศึกษา รวมทั้งเงินรายได้จากการทำละครเวที ยังนำไปสมทบทุน กองทุนพระพิฆเณศวรอีกด้วย