โรงพยาบาลคลองหลวงเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงพยาบาลคลองหลวงเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง
นักการแพทย์แผนไทย     จำนวน 1 ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม    จำนวน 1 ตำแหน่ง
พนักงานทั่วไป             จำนวน 1 ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชพ           จำนวน 5 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   จำนวน 1 ตำแหน่ง
พนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงานทำความสะอาด)     จำนวน 2 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลคลองหลวงเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
4.7 MiB
1063 Downloads
Details