คอลัมน์ ไฮไลท์ทีวี รายการเจาะใจ สัมภาษณ์ ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ

ช่อง 5 เวลา 22.25 น. เจาะใจเมื่อหัวใจยังเต้น พบกับเรื่องราวที่น่าทึ่งของผู้ชายคนหนึ่ง ที่ในวัยเพียง 6 ขวบต้องอยู่ด้วยตัวเองตามลำพัง เรียกว่าเป็นเด็กจรจัดก็ว่าได้ เกเร หนีเรียน จนกระทั่งวันหนึ่งที่แม่กลับมาอยู่กับเขาและเคี่ยวเข็ญให้เรียนหนังสือ โดยผู้เป็นแม่ประกอบอาชีพเก็บขยะ ที่สำคัญ ขยะ นี้ได้ส่งให้เขาเรียนจนจบปริญญาเอกที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยวัย 34 ปี “ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ” อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาล้ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี