ประกาศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

กำหนดรับ-ยื่นซองสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ระหว่างวันที่ 12-26 กันยายน 2555 และคณะกรรมการดำเนินการเปิดซองส่วนที่ 1 เอกสารคุณสมบัติในวันที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 10.00 น. และกำหนดเปิดซองส่วนที่ 2 ใบเสนอราคา เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ งานพัสดุ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  โทร. 0-2549-3150 โทรสาร 0-2577-2358

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด.pdf
71.5 KiB
485 Downloads
Details